fbpx Skip to content

Vedlikehold om vinteren er også viktig

Vintervedlikehold omfatter en rekke tiltak som utføres for å sikre trygg og effektiv transport på veiene om vinteren. Disse tiltakene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale klimaforhold, veitype og trafikkmengde.

Generelt sett inkluderer vintervedlikehold følgende:
Snørydding: Snørydding er den mest grunnleggende formen for vintervedlikehold. Dette innebærer å fjerne snøen fra veiene ved hjelp av snøploger og andre spesialiserte kjøretøy.

Strøing: Strøing innebærer å spre sand, salt eller andre kjemikalier på veien for å forbedre veigrepet og redusere faren for glatt føre.

Feiing: Feiing utføres ofte etter snørydding og strøing for å fjerne resterende sand og salt fra veien.

Brøyting: Brøyting er nødvendig for å åpne veier som er blokkert av snø. Dette utføres vanligvis med store brøytekjøretøy som kan fjerne store mengder snø.

Isfjerning: Isfjerning er en viktig del av vintervedlikeholdet, spesielt på broer og andre steder der is kan danne seg raskt. Dette innebærer å fjerne isen fra veien eller spre kjemikalier for å smelte den.

Overvåkning: Overvåkning av veiene og værforholdene er også en viktig del av vintervedlikeholdet. Dette gjør det mulig å iverksette tiltak i god tid og redusere faren for ulykker.
Vintervedlikehold kan være en krevende og kostbar oppgave, spesielt i områder med mye snø og is. Det er derfor viktig å ha godt utstyrte og opplærte mannskaper som kan utføre disse oppgavene effektivt og sikkert.

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top