fbpx Skip to content

Vedlikehold av bygg og uteområder.

Hva kan vaktmesteren fra Montasjelaget gjøre for deg og dere?
Det kan være forskjellige ting og vil alltid variere etter hvilke behov du har og hvordan drift av din eiendom er organisert.
Noen kunder bruker oss som en total leverandør – og andre trenger hjelp kun med enkelte tjenester.

Vi ønsker å kunne bistå dere som kunde uavhengig om oppdraget er lite eller stort!

En vaktmester fra Montasjelaget er en person som er ansvarlig for vedlikehold og drift av bygninger, eiendommer, fasiliteter og utendørsområder. Vaktmestere spiller en viktig rolle i å sikre at eiendommer og anlegg er i god stand, fungerer optimalt og gir et trygt og hyggelig miljø for beboere, ansatte eller besøkende.

Vaktmesterens oppgaver kan variere avhengig av type eiendom og arbeidsplass, men noen vanlige ansvarsområder inkluderer:

Renhold og vedlikehold: Vaktmestere er ansvarlige for å holde bygninger og uteområder rene og ryddige. Dette kan inkludere rengjøring av fellesområder, trappeoppganger, inngangspartier og lignende. De utfører også mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid, som å fikse lekkasjer, bytte lyspærer, stramme løse håndtak og lignende.

Sikkerhet og trygghet: Vaktmestere kan ha en rolle i å opprettholde sikkerheten på eiendommen. Dette kan inkludere inspeksjoner av nødutganger, brannslukningsutstyr og sikkerhetsanordninger. De kan også håndtere rapportering av potensielle risikofaktorer og farlige forhold.

Grøntområder: Dersom eiendommen har utendørsområder som hager eller grøntområder, kan vaktmestere være ansvarlige for å stelle disse. Dette inkluderer beskjæring av trær og busker, klipping av gress, planting av blomster og generell opprettholdelse av utendørsarealene.

Kommunikasjon: Vaktmestere kan være kontaktpersoner for beboere, ansatte eller leietakere når det gjelder vedlikeholds forespørsler eller spørsmål om eiendommen. De kan koordinere og rapportere om behov for større vedlikeholdsprosjekter.

Innsyn og inspeksjoner: Vaktmestere kan utføre regelmessige inspeksjoner av eiendommen for å identifisere potensielle problemer eller behov for vedlikehold. Dette kan bidra til å fange opp mindre problemer før de utvikler seg til større utfordringer.

Vaktmestere spiller en avgjørende rolle i å opprettholde eiendommens funksjonalitet og estetikk. De må ha praktiske ferdigheter innen rengjøring, enkelt vedlikehold og noen ganger også reparasjonsarbeid.

Med kunden i fokus jobber vi og våre samarbeidspartnere kontinuerlig for å kunne levere gode tjenester.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Skifte/vedlikehold av lysarmaturer
 • Spyling/soping
 • Internflytting
 • Montasjearbeid
 • Avfallshåndtering
 • Fast kontroll av nødlys og slokkeutstyr med utfylling av HMS-skjema
 • Vedlikehold av grøntarealer
 • Forefallende vedlikehold av bygg
 • Fasaderengjøring
IMG_7998
IMG_8085
IMG_8148

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top